Završeno deminiranje MSP Oraš Planje

Završeno je deminiranje projektnog zadatka MSP Oraš Planje, ID 72, površine 533.000 m2 kojeg je realizovalo Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH, u saradnji sa BHMAC-Regionalnim uredom Tuzla i Općinom Tešanj. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je Vlada Sjedinjenih Američkih Država. Ciljanim istragama na projektnom zadatku pronađena su 72 minsko-eksplozivna i neeksplodirana sredstava.

Realizacijom ovog projekta sumnjiva površina na području Oraš Planja je očišćena od minsko-eksplozivnih sredstava, a Općina Tešanj se približila konačnom cilju oslobađanja cijelog porostora općine Tešanj od mina

O Press Opcine