Studija energetske efikasnosti u stambenom sektoru

Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnikom Centra za razvoj i podršku CRP Tuzla u vezi početka realizacije Studije energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Radi se o nastavku aktivnosti iz Akcioniog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama SECAP. Studija je preduslov za javne pozive koji se planiraju realizovati sa sredstvima podrške projektima Energetske efikasnosti finaniranih iz Fondova EU, UNDP i dr.

Krajem 2018. godine Općina Tešanj je aplicirala na Javni poziv za pripremu akcionog plana za energetski održiv razvoj i klimatske promjene (SECAP) na području jedinica lokalne samouprave (JLS). Ovaj poziv raspisan je u okviru projekta koji Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) realizira u Bosni i Hercegovini pod nazivom Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (engl. Green Climate Fund -GCF). U 2019. godini u okviru navedene aktivnosti zaključen je Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju.

O Press Opcine