Sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta Zenica

Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta Zenica, Dekanom Fuadom Hadžikadunićem i Prodekanom za nastavu Ibrahimom Plančićem. Tema razgovora je bila saradnja privrednog sektora i obrazovnih institucija. Osnivanje Tehnološkog centra je jedan od ciljeva Strategije razvoja općine Tešanj. Ovom prilikom, razgovarano je i o interesu studenata za upis na Mašinski fakultet u Zenici, aktuelnom stanju u privredi, ali i o budućoj saradnji sa ovom institucijom. U ovoj godini na Mašinski fakultet u Zenici bit će primljeno 130 studenata na 7 studijskih programa.

O Press Opcine