Ekološki incidenti na Usori i Tešanjci

Nakon prijave Udruženja ribolovaca (petak 02.jula) o icidentnoj situaciji u rijeci Usori, Sanitarno-vodni inspektor Općine Tešanj izašao je na lice mjesta i utvrdio da na potezu od Alibegovačkog mosta do brane u Kraševu ima mrtvih riba koje su plutajući bile zaustavljene na brani. O incidentu je obavješten Federalni vodni inspektor i Agencija za vodno područje rijeke Save, koji su angažovali JP RAD na uzorkovanju vode za analizu. Na licu mjesta su bili prisutni službenici Policijske stanice Tešanj koji su o navedenom upoznali dežurnog Kantonalnog tužioca i Kantonalnog veterinarskog inspektora koji je pozvan da izvrši uzorkovanje mrtve ribe. Obaviješten je i inspektor Općine Usora da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti. Na navedenom potezu uzvodno od brane, Sanitarno-vodni inspektor odredio je šest sumnjivih lokacija za uzorkovanje o čemu je sačinjena fotodokumentacija.

Po povratku sa terena, kontrolišući stanje rijeke Tešanjke uzvodno od ušća prema Tešnju, istog dana je u blizini mosta za Čifluk kod Toplane, uočeno onečišćenje rijeke sa krvlju. Tragom se došlo do nelegalne klaonice u vlasništvu fizičkog lica, nakon čega su poduzete nužne inspekcijske mjere na licu mjesta.

O Press Opcine