Čišćenje i uređenje vodotoka

U toku su radovi na mašinskom čišćenju i uređenju vodotoka, sanaciji klizišta a sve prema planu i prioritetima.

Završeno je čišćenje korita rijeke Lužanke u MZ Miljanovci-Lončari kod Doma kulture na Palučku, a u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, zaštite dalje erozije poljoprivrednog zemljišta i boljeg protoka površinske vode, kao i zaštite objekata i putne infrastrukture od djelovanja klizišta.

Aktivnosti se nastavljaju i u drugim mjesnim zajednicama. Izvođač radova je firma Tans-putevi doo Doboj Jug.

O Press Opcine