Aktivnosti na čišćenju i sapiranju korita rijeke Tešanjke

Dana 30.07.2021. godine pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Jelah” i “Tešanj 1905” su sprovodili aktivnosti na čišćenju i sapiranju korita rijeke Tešanjke, usljed sušnog perioda. Radilo se na dionici iznad “Šarenog mekteba” do “općinskog parkinga ”. Voda nije sipana iz sistema javnog vodovoda, već iz alternativnog izvora.

O Press Opcine