Poništenje konkursa – Dom zdravlja

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 12.07.2021. godine.

poništenje konkursa

 

O Press Opcine