Radovi na provođenju preventivnih mjera

U toku je nastavak aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, kao i sanacija klizišta i odrona koja ugrožavaju putnu infrastrukturu. Završena je snacija klizišta u MZ Šije i MZ Tešanjka na lokalitetu Lepenice. Izvođač radova je preduzeće TANS- PUTEVI d.o.o. Doboj Jug.

O Press Opcine