Asfaltiranje dionice puta u MZ Bukva

U sklopu realizacije Liste kapitalnih projekata za 2021. godinu, završeno je asfaltiranje dionice puta u ulici Nedžada Šaranovića, krak II u MZ Bukva. Izvođač radova je firma AB TRANS d.o.o. Tešanj. Nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine i od građana.

O Press Opcine