Nove sadnice stabala u općini Tešanj

U okviru projekta Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost koju provodi UNDP sa partnerskim općinama, danas je u općini Tešanj na lokalitetu jezera Mrkotić počela sadnja novih sadnica. Predstavnik UNDP-a Dario Milačak, predsjednik Savjeta MZ Mrkotić Ahmet Ganjgo, općinski vijećnik Omer Ramić, predstavnici Općine Tešanj Meho Alić i Muhamed Hadžalić, kao i aktivisti iz MZ Mrkotić zasadili su 200 novih sadnica. Preostale planirane sadnje će biti realizovane do kraja oktobra. Ove godine planirana je sadnja ukupno 1000 novih sadnica, dok je u prošloj godini zasađeno oko 650 novih stabala, koje su obezbijedili Općina Tešanj i UNDP.

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave i u 2021. godini nastavlja realizaciju Inicijative za zeleniju i održivu budućnost koja ima za cilj sadnju sadnica u 2021. godini kako bi se ublažili negativni efekti klimatskih promjena.

Kroz projekat Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost (GoGreen) nastoji se odgovoriti na problem zagađenja vazduha, tla i vode. Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se poduzimaju redovno i u većem obimu. Drveće sprječava klizišta, eroziju tla, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh, pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Sadnice će biti zasađene na javnim površinama, oko dječijih igrališta, šetališta, izletišta i sličnim mjestima.

Ove godine će partner Općini Tešanj biti projekat Povećanje ulaganja u javne objekte na niskom stopom emisije ugljika u BiH, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

O Press Opcine