Asfaltirana dionica puta u MZ Tešanj

Završena je rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Safvet-bega Bašagića u Tešnju. Radi se o projeku koji se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2021 godinu. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

O Press Opcine