Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji planiraju aplicirati na federalne novčane poticaje u 2022. godini, da su dužni Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu prijaviti planirane proizvodnje za narednu godinu, najkasnije do 15. novembra tekuće godine na obrascu PPP. Poljoprivrednici koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku, neće moći ostvariti pravo na federalnu novčanu podršku u 2022. godini.

Popunjen i potpisan obrazac prijave može se poslati direktno ili putem Općineke službe na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, Kučukovići broj 2, Zenica. Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) može se preuzeti u Općini, općinskom uredu u Jelahu i klikom OVDJE

O Press Opcine