Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,30 sati održana 10. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2021. godine

2.Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu

3.Zahtjev za poništenje izdavanja saglasnosti Općinskog vijeća za dodjelu koncesije

4.Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj

5.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.p. broj: 2873/5 k.o. Raduša

6.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.p. broj: 5/38 k.o. Novo Selo

7.Prijedlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj, Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu

9.Prijedlog Rješenja o imenovanju UO JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Tešanj

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju UO JU “Opća Biblioteka” Tešanj

11.Informacija o finansijskoj reviziji Općine Tešanj za 2020. godinu.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda. Na današnjoj sjednici usvojen je Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu. Prije usvajanja konačnog dokumenta, bit će provedena javna rasprava. I ostale tačke Vijeće je, nakon rasprave, uz zaključke usvojilo i završilo sa radom u 19,58 sati..

Prije sjednice Općinskog vijeća, danas je održana i edukacija vijećnika na temu: Principi ravnopravnosti spolova. Predavač je bila Lejla Hodović, stručni saradnik Gender centra FBiH

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota, 30.10.2021. godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.10.2021.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine