Mirela Buljubašić: Vrijeme je da Općina Tešanj počne subvencionirati boravak djece u vrtićima

Tešanj je u medijskom prostoru i šire općina koja vrijedi za simbol privrednog razvoja i napretka te ju nerijetko nazivaju i ‘privrednim čudom’ Bosne i Hercegovine. Koliko je uistinu teško u ovakvoj državi dobiti takav status nije pitanje ovoga teksta.

Iako općina Tešanj nastupa u svim sferama sa pozitivnim predznakom, postoji jedan od jako važnih sektora kojem Tešanj ne posvećuje dovoljno pažnje, a to je predškolsko obrazovanje. Naime, u Strategiji razvoja općine Tešanj (2018-2027) navodi se da u trenutku izrade iste na području Tešnja egzistira 11 privatnih predškolskih ustanova koje pohađa 479 djece, a da je 513 djece pohađalo program obaveznog predškolskog odbrazovanja u trajanju od 180 sati kako propisuje Zakon. Da li je djeci dovoljno 180 sati predškolskog obrazovanje? NIJE!
Sama činjenica da se predškolsko obrazovanje privatizovalo je znak da našoj općini predškolsko obrazovanje nije od javnog interesa. Prošle godine se iz budžeta za ovaj sektor izdvojilo cca 20 000,00 KM. To znači da je na jedan vrtić godišnje ‘spalo’ cca 2000,00 KM i to u svrhu kupovine edukativnog materijala. Ovo je dovoljan pokazatelj koliko nam je uistinu stalo do obrazovanja uopće.
Samom privatizacijom predškolskog obrazovanja su se zapravo od samog rođenja diskriminisala djeca, jer boravak djece u vrtiću zavisi od finansijske moći roditelja, što dalje znači da sva djeca nemaju jednaku priliku za predškolsko obrazovanje, posebno djeca iz ruralnih područja.
Još jedan važan aspekt jeste i gender momenat ove priče, koji se odnosi na položaj žena. U najvećem broju slučajeva zbog cijena vrtića, pogotovo u porodicama sa dvoje i više djece, žene odustaju kao konkurentkinje na tržištu rada, jer je besmisleno da gotovo sva primanja preusmjere na plaćanje vrtića. Time djeca ostaju zakinuta za obrazovanje, žene bez radnog staža, a pritisak oko egzistencijalnih pitanja najviše pogađa osobu koja materijalno doprinosi izdržavanju porodice. Ovdje se, naravno, impliciraju i psihološki problemi koji direktno utiču na mentalno zdravlje, koje je priča za sebe u općini koja ima jednog psihologa na 43 000 stanovnika.
Cijena boravka jednog djeteta u vrtiću iznosi između 180,00 KM i 250,00 KM mjesečno tako da bi subvencioniranje boravka djece bilo od izuzetne važnosti za građane i građanke Tešnja. Stoga, u cilju realizacije ovoga prijedloga klubovi svih stranaka koje participiraju u OV Tešanj zajedno sa načelnikom će imati ovu inicijativu na stolu, tako da će svih 26 ljudi koji odlučuju u ime građana imati priliku da pokažu svoj stav oko ove teme. Krajnje je vrijeme da se u budžetu naše općine nađe i ova stavka.

O Mirela Buljubasic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *