Implementacija projekta E-uprava

Općina Tešanj je jedna od pet općina u BiH koja je uključena u USAID-ov projekat E-uprave u Bosni i Hercegovini. Projekat je pokrenut u aprilu 2020. godine te se sastoji se od nekoliko aktivnosti, a jedna od njih je automatiziranje procesa kreiranjem vrhunskog sistema za izdavanje građevinskih e-dozvola u odabranim općinama.

S tim u vezi, koordinator i konsultanti na ovom projektu u proteklom periodu vršili su prikupljanje podataka i upoznavanje sa procedurama izdavanja odobrenja za izgradnju objekata. U tu svrhu održano je i nekoliko sastanaka, kako u Općini Tešanj tako i u Ministarstvima nadležnim za izdavanje određenih saglasnosti koje se pribavljaju u postupcima za izdavanje odobrenja za građenje.

Ove sedmice, općinski radni tim za implementaciju projekta E-uprava održao je radni sastanak sa koordinatorima i konsultantima, a cilj je bio upoznavanje sa narednim koracima u svrhu kreiranja dinamike rada.

O Press Opcine