Asfaltiranje dionice puta u MZ Kalošević

Asfaltiran je put Ivak u MZ Kalošević. Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2021. godinu. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a projekat je finansirala Općina Tešanj i građani.

O Press Opcine