Predstavljeni rezultati Ankete zadovoljstva korisnika usluga

U Općini Tešanj, u cilju unapređenja društvene etike, predstavljeni su rezultati Ankete zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, javnih ustanova i preduzeća sa područja općine Tešanj.

Prezentaciji su prisustvovali Općinski načelnik sa saradnicma, direktori i predstavnici upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća. Rezultate Ankete predstavio je predsjednik Interaktivnog radnog tima Općine Tešanj Fuad Šišić.

Anketa je provedena na 1 000 ispitanika, a sadržavala je 18 pitanja. Nakon analize svih podataka, rezultat zadovoljstva uslugama je 65,3 %.

O Press Opcine