Mašinsko čišćenje i uređenje vodotoka

Završeni su radovi na čišćenju i uređenju korita potoka Lužanka u MZ Miljanovci-Lončari, dijela potoka Lončaruša u Jelah Polju i potoka Golubovac u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

Također, rađeno je čišćenje nanosa šljunka u koritu Mekiškog potoka u MZ Dobropolje-Mekiš.

O Press Opcine