Uređenje grada

U predpraznične dane izvršena je popravka javne rasvjete i postavljanje dekorativne, te zamjena i popuna korpi za smeće u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, na lokacijama gdje je uočeno uništavanje istih i gdje je primjećena potraba za popunom novih.

Preduzeće RAD je kroz Program komunakne higijene izvršilo orezivanje pojedinačnih stabala i drvoreda katalpi na javnim površinama, parkovima i pored saobraćajnica. Završene su i aktivnosti na zanavljanju vertikalne signalizacije s ciljem bezbjednijeg odvijanja saobraćaja.

O Press Opcine