Saziv za 12. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

12. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 30.12.2021. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova boračkim populacijama,
 6. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2021/2022. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p. br. 1616 za k.o. Medakovo,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu kandidata za vršioca dužnosti članova Nadzorni odbor Toplana d.d. Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 11.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 01.01.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.01.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine