Kvalitet grijanja

Općinski načelnik održao je još jedan radni sastanak sa direktorom Toplane u vezi kvaliteta grijanja. Sastanku je prisustvovao i Predsjedavajući vijeća Amir Kurtić, te resorni pomoćnik Općinskog načelnika. Direktor Toplane, Enes Galijašević, informisao je predstavnike Osnivača o situaciji
sa otežanom nabavkom kvalitetnog uglja što pravi teškoće u obezbjeđenju potrebne temperature vode na kotlovima u ovom trenutku. Tokom razgovora o iznalaženju mogućih rješenja, iskazana je podrška i zahtjev Osnivača da se poduzmu sve moguće mjere koje bi pomogle u unapređenju stanja.
Konkretno Uprava preduzeća je dobila obavezu da obezbijedi dovoljne količine adekvatnog uglja, bez obzira na razlike u cijeni. Osim toga, potrebno je izvršiti privremenu dopunu ljudstva kako bi se prilagodilo 24-časovnom režimu rada, kao i naprijediti sistem nabavke, kako bi se izbjegao ili umanjio problem žalbi i mogućih kašnjenja, kroz višegodišnje (okvirne) ugovore za nabavku i prevoz uglja. I dalje će se vršiti potrebne nabavke adekvatnog ali i dosta skupljeg uglja na tržištu.
Također, potrebno je poboljšati komunikaciju sa korisnicima i sve koji imaju primjedbe pozvati i usmjeriti da ih dostavljaju elektronski ili pismeno zvanično i direktno prema Toplani, kako bi se mogla provoditi adekvatna mjerenja i poduzimati akcije. Kontakt telefon učiniti javno dostupnim za komunikaciju sa svim korisnicima.

O Press Opcine