Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021/2022 godinu

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, kao i na oglasnim pločama boračkih udruženja, u ponedjeljak, 17.01.2022. godine istaknuta je Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021/2022 godinu.

Konačnu listu možete pogledati OVDJE

O Press Opcine