Neradni dani

Obavještavamo javnost da zbog Međunarodnog praznika rada, općinske službe Općine Tešanj neće raditi 2. maja (ponedjeljak) i 3. maja (utorak) 2022. godine.

U srijedu, 4. maja, građani će moći koristiti usluge matičnog ureda, prijema zahtjeva, ovjere dokumenata, katastra i blagajne u zgradi Općine Tešanj.

Napomena: općinski uredi Jelah i Tešanjka neće raditi 04. maja (srijeda).

O Press Opcine