Sportska dvorana Jelah

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas gradilište – Sportsku dvoranu u Jelahu gdje su u toku završni radovi na II fazi izgradnje. Drugom fazom je predviđeno zidanje i zatvaranje objekta, betoniranje AB ploče kao i odvodnja oborinskih i površinskih voda. Izvođač radova je firma Inter d.o.o. Tešanj. Nadzor radova je Inžinjerski biro Hrnjadović Doboj.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Tešanj.

O Press Opcine