Zajednička vježba vatrogasaca

Na osnovu Plana obuke vatrogasaca za 2022. godinu, na rijeci Usori je održana vježba sa motornim vatrogasnim pumpama. Na vježbi su učestvovali vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah.
Na vježbi je izvršena provjera spremnosti i ispravnosti vatrogasnih pumpi radi njihovog korištenja u ispumpavanju vode u poplavama.

O Press Opcine