Prostorni plan općine Tešanj

Direktor Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje ZDK Refik Zeković sa saradnicima i Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirsad Hadžić sa saradnicima posjetili su općinu Tešanj.

Tokom sastanka sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem i saradnicima razgovarano je o primjeni propisa i postupku pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Također, razgovaralo se i o novom Prostornom planu općine Tešanj i rokovima za njegovu izradu.

O Press Opcine