Radni sastanak sa predstavnicima Gender centra FBiH

Predstavnici Općine Tešanj zaduženi za praćenje i realizaciju Gender akcionog plana, na poziv predstavnika Gender centra FBiH prisustvovali su radno-konsultativnom sastanku u zgradi Vlade FBiH. Tema sastanka je bila Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici za općinu Tešanj, finalna analiza navedenog dokumenta, te okvirni dogovor oko termina potpisivanja istog. Pored toga razgovarano je o realizaciji LGAP-a, budućim projektima koje planira GC FBiH i uključivanje Općine Tešanj u realizaciju. Predstavnice GC FBiH iskazale su zadovoljstvo postignutim rezultatima na prostoru naše općine i dogovoren je nastavak saradnje i puna podrška Općini u narednom periodu. Predstavnici Općine su se zahvalili na dosadašnjoj saradnji, te istakli spremnost za nastavak saradnje i u narednom periodu.

O Press Opcine