Preventivne mjere zaštite od poplava

U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, a kako bi se zaštitili stambeni i drugi objekti, poboljšao protok i očistilo korito od nanosa šljunka i rastinja, Služba civilne zaštite općine Tešanj uradila je mašinsko čišćenje korita rijeke Lončaruša u MZ Piljužići pored Ambulante, zatim potoka u MZ Dobropolje-Mekiš i potoka u MZ Raduša u Dolcu, kod okretišta za autobuse. Uklonjeni su nanosi šljunka, zemlje, šiblja, granja i dr. Izvođač radova je firma Tans putevi doo.

O Press Opcine