Nastavak sanacije

Tokom jučerašnjeg dana (subota 11.6.) pripadnici civilne zaštite sa angažovanim jedinicama i izvođačima radili su na sanaciji šteta od poplave. Ukupno je bilo angažirano preko 30 radnih mašina (bagera, kamiona, gredera, cisterni…) u sedam mjesnih zajednica.
Vatrogasne jedinice (profesionalne i DVD Tešanj, Jelah, Doboj Jug) su vršili ispumpavanje vode i pranje površina na više lokacija (škole Huso Hodžić, srednje škole i Medakovo, autobuska stanica…) . Ekipe HES su vršile dezinfekciju prostora. Prikupljane su informacije i prijave o nastaloj šteti, te je počeo rad Komisija.
Veća oštećenja su nastala na značajnom broju makadamskih puteva, potpornim zidovima u poslovnoj zoni Bukva, kanalizacionim vodovodima. Prijavljeno je plavljenje dvadesetak stambenih i pomoćnih objekata i desetak proizvodnih i poslovnih objekata.
Općinu Tešanj tokom dana posjetili su direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Džavid Aličić u ime Vlade ZDK ministar Mirsad Hadžić. Najavljena je podrška u sanaciji nastalih šteta.
Od trenutka nastanka prirodne nesreće, pozivima prema Načelniku podršku i spremnost na angažman izrazili su Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Načelnici Doboja, Maglaja, Visokog, Konjica, Sanskog Mosta i predstavnici Federalne uprave civilne zaštite.
U poslijepodnevnim satima novim padavinama, nastale su nove poteškoće na području mjesnih zajednica Bukva, Vukovo, Mrkotić, O. i Dž Planje i Kalošević. Angažovane su jedinice civilne zaštite (vatrogasci), komunalnog preduzeća, te nekoliko lokalnih firmi sa radnim mašinama.
Danas se nastavljaju započeti radovi sa raspoloživim ljudima i mehanizacijom u MZ Jablanica, Karadaglije, Raduša, Tešanj, Mrkotić, Planje.

O Press Opcine