Zdravstvena i socijalna zaštita

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je danas sastanak sa direktorima Doma zdravlja i Centra za socijalni rad u vezi zdravstvene i socijalne zaštite. U pripremi je i rebalans Budžeta.

Tokom sastanka razgovarano je o potrebnim ulaganjima u Ambulantu Jelah i vraćanju laboratorijskih usluga, te potrebnoj sanaciji objekta Ambulante u Kaloševiću. Usaglašen je način finansiranja i realizacija ovih aktivnosti.

Osim toga, razgovarano je o ustanovi socijalne zaštite, uticaju poskupljenja i inflacije na obim socijalne zaštite. Usaglašen je prijedlog povećanja i izdvajanja za socijalnu zaštitu do kraja godine, kao i prijedlog izdvajanja sredstava za podršku učenicima koji su obuhvaćeni srednjoškolskim obrazovanjem.

O Press Opcine