Centralna izborna komisija ovjerila Općinsku izbornu komisiju Tešanj

Izbori 2022

Jučer, u četvrtak, 23.06.2022. godine, na svojoj 30.sjednici u Sarajevu, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) dala je saglasnost na predloženi sastav zamjenskih članova Općinske izborne komisije (OIK) Tešanj, a na osnovu Prijedloga Općinskog vijeća Tešanj, usvojenog na njegovoj sjednici (13.06.2022) glasovima vladajuće većine u OV Tešanj, kojoj se, ovoga puta, pridodao i nezavisni vijećnik Hasanbašić Senad, i uz negativno izjašnjavanje vijećnika iz SDP BiH zajedno s ostalim  opozicionim vijećnicima u OV Tešanj.

Tako će predstojeće Izbore 2022 na našoj općini provoditi i njihovu regularnost utvrđivati OIK Tešanj sastava:

– Bećir Halilović, zamjenski predsjednik,

– Azra Alić – Bedak, zamjenski član,

– Ivan Duvnjak, zamjenski član,

– Sumeja Essidiri, zamjenski član.

Ovom očitovanju CIK-a BiH prethodila je višemjesečna farsa, propraćena nizom tehničkih i proceduralnih pogrešaka učinjenih od strane općinske administracije, a i vladajuće većine u Općinskom vijeću Tešanj, uz  ignorantski odnos presjedavajućeg, koji ni u jednom segmentu i trenu nije uvažavao argumentovane primjedbe opozicionih vijećnika na očigledna narušavanja propisanih procedura, bježeći i od instrukcija CIK-a, uvodeći tako (ne)namjerno sam izbor novih članova i predsjednika OIK-a u period „već raspisanih izbora“.

S tim u vezi , mi u SDP BiH Tešanj, osjećamo potrebu da, istine radi, svoje članstvo, a i druge zainteresirane građane naše općine, izvjestimo o slijedećim činjenicama :

Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je, prvi i prije svih, na 12. sjednici OV Tešanj upozorio na tehničku grešku kod raspisivanja ponovljenog Javnog Oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Tešanj, objavljenog na web stranici Općine Tešanj 1.11.2021. i u dnevnim novinama „Oslobođenje“ 3.11.2022. godine, jer je isti objavljen, a da sama Odluka Općinskog vijeća o njegovom objavljivanju nije stekla pravosnažnost prema Službenom glasniku Općine Tešanj , jer pravosnažnost Odluke nastupala je 06.11.2021. godine, a Javni Oglas  je već bio objavljen dana 01.11.2021. godine, što je nonsens s pravne tačke gledišta, istinski apsurd. Ista greška učinjena je i sa Odlukom o poništenju ranije objavljenog (01.06.2021.) Javnog Oglasa za imenovanje tri člana OIK, tako da smo u isto vrijeme imali dva Javna Oglasa po istoj potrebi, onaj iz juna i ovaj iz novembra 2021.

Pored pobrojanih tehničkih grešaka, vijećnici SDP BIH upozoravali su i na proceduralnu grešku, da se u Prijedlogu Rješenja o imenovanju tri člana OIK-a, upućenog od strane Komisije OV Tešanj za izbor i imenovanje, i prije njegovog zvaničnog usvajanja, mimo Pravilnika ,već predlaže i ime predsjednika OIK-a.

Od spomenutog prijedloga za predsjednika OIK-a, na samom početku spomenute 12. sjednice ogradio se i SDP-ov član Komisije za izbor i imenovanje drug Besim Smailbegović, koji je javno s govornice OV Tešanj, u mikrofon i za potrebe stenograma i zapisnika glasno izgovorio da će glasati „Protiv“ ponuđenog Rješenja.

Pošteno govoreći, uz stavove Kluba SDP BiH, da se „sporna“ deveta tačka skine s Dnevnog reda, nedvosmisleno i jasno opredijeljeni stali su i svi opozicioni vijećnici u Općinskom vijeću Tešanj, ali je, voljom vladajuće većine, ista dospjela na Dnevni red. 

„Bombardovan“ argumentima većeg dijela opozicije, posebno vijećnika SDP BiH Danijela Pašića, predsjedavajući OV zatražio je pauzu i konzultacije uz prisustvo službe za  pravnu pomoć. Svjesni sankcija kao posljedica po, eventualnim utuživanjima, prihvata se Prijedlog da se o navedenom Rješenju izjašnjavanje odgodi i da se isti „vraća na doradu“ nakon očitovanja CIK-a BiH , a od koga će Općinsko vijeće Tešanj zatražiti Mišljenje po navedenim primjedbama opozicije, predvođene SDP-om BiH!

Općinsko vijeće Tešanj, a ne nikako neki nezavisni vijećnici i ini klubovi, pojedinac, ili neka „neparlamentarna stranka“, je svojim aktom broj: 01-04-2-1597-29/21,dana 14.11.2021.godine zatražilo mišljenje od CIK-a BiH. 

Objektivnosti radi, to je vidljivo i u aktu (odgovoru) CIK-a BiH broj: 06-1-07-1-80-22, od 19.01.2022.godine,  CIK se poziva samo na Zahtjev OV Tešanj iz navedenog akta (01-04-2-1597-29/21) i opet ne, nikakve stranke ili pojedinca, već isključivo OV Tešanj, znači da je CIK samo (apriori) i isključivo po tom Zahtjevu razmatrao navedenu problematiku, i s tim u vezi dao i instrukcije za daljnje postupanje kod izbora članova OIK-a.

To je fakat, druge varijante ili „papira“ nema !!! 

Nakon što je, i nakon jasnih instrukcija od strane CIK-a, vladajuća većina nastavila igre s procedurama, plešući po tankoj žici, uslijedio je i Ultimatum CIK-a, da Općinsko vijeće Tešanj mora najkasnije do 13. juna 2022. godine, razriješiti dosadašnji sastav OIK-a, i imenovati nove (zamjenske) članove, ili će to sam CIK BiH učiniti, te se rasplet svojevrsnog OIK „Gordijevog čvora“ dogodio kao što je opisano u uvodnom tekst ovog Saopćenja.

Da li je ovakvim raspletom došao kraj „igara bez granica“ ili su opet napravljenje  „greške u koracima“, predstojeće vrijeme treba da donese sud o tome.

 

SDP BiH do tada, a i dalje ostaje doslijedan s karakterom!                                                                            

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj