Kakva je sudbina porodične medicine u Poliklinici “Medicus” ?

OO SDP BiH Vukovo
OO SDP BiH Vukovo

U subotu 25. Juna, održan je sastanak sa aktivistima osnovne organizacije SDP BiH Vukovo. Bila je to prilika da se prisutni upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima u okviru priprema za nadolazeće Opće izbore.

Članovi su od vijećnika i zastupnika SDP-a dobili povratne informacije o poduzetim aktivnostima, a u vezi sa problematikom i pitanjima koji se odnose na ovu MZ, a koji su u proteklom periodu delegirana od strane članova ove osnovne organizacije.

Razgovaralo se i o problemima koje bi po mještane MZ Vukovo i susjednih sredina  mogla izazvati ponovna najava od strane rukovodstva Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, da bi od septembra moglo doći do ukidanja timova porodične medicine PZU Poliklinika „Medicus“.

Najavljeno je da će SDP preko svojih predstavnika u OV Tešanj i Skupštini ZDK, kao i krajem 2019. godine djelovati i tražiti da se ovo pitanje konačno riješi i da se prestane igrati sa više od 2000 osiguranika koji trenutno svoje pravo na primarnu zdravstve nu zaštitu ostvaruju putem timova porodične medicine u PZU Poliklinika „ Medicus“.

Podsjećamo, da se i krajem 2019. godine, kada je menadžement ZZO ZDK donio odluku o ukidanju timova porodične medicine u PZU Poliklinika „Medicus“, SDP Tešanj aktivno uključio u riješavanje ovog problema.  Nadali smo se da je dogovor koji su tada postigli predstavnici  Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK , JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i PZU Poliklinika  “Medicus” konačan i da ovu temu nećemo više morati otvarati.

 Nažalost, nakon najava iz ZZO ZDK, primorani smo ponovo da reagujemo i da pozovemo sve relevantne faktore da se uključe i da konačno pronađemo dugoročno riješenje u interesu građana.

Napominjemo da građani imaju zakonsko pravo da biraju svog doktora porodične medicine, a što je i europski standard. Oduzimanjem tog prava narušio  bi se i princim približno jednake dostupnosti doktora porodične medicine, jer svjedočimo da su timovi porodične medicine ionako preopterećeni te bi ukidanje nekih od postojećih timova dodatno umanjilo kvalitet i dostupnost primarne zdravstvene zaštite na području naše Općine.

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj