Meteo alarm

Federalni hidrometeorološki zavod BiH je izdao narandžasto upozorenje od 21.07.- 23.07.2022. za period od 12:00 do 17:00 sati. Meteorološka pojava na koju se odnosi upozorenje, a prema prognozi zahvata i područje općine Tešanj, je visoka dnevna temperatura zraka i vrijednosti UV zračenja. U navedenom periodu očekuju se temperature zraka od 33 do 40 stepeni.

U ovakvim temperaturnim uslovima može doći do značajnog uticaja vremenskih uslova na zdravlje ljudi i životinja, pa se preporučuje da se preduzmu mjere koje prvenstveno podrazumjevaju izbjegavanje kretanja i smanjenje aktivnosti na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Također, visoke temprature pogoduju nastajanju i brzom širenju požara na otovorenom prostoru. U skladu sa tim preporuka je da se preduzmu sve potrebne preventivne radnje, u smislu izbjegavanja paljenja, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

O Press Opcine