Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Tešanjka objevljena je Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/23. godini.
Obrađena su 84 zahtjeva, od kojih 81 ispunajva, a 3 ne ispunjavaju uslove.

Prigovori na Preliminarnu listu podnose se 8 (osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne liste.

O Press Opcine