Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata na konkurs i oglas od 26.07.2022. godine

BodovanjePreliminarnaListaAugust2022

Prigovor na preliminarne rang liste kandidati mogu poslati na email škole:  [email protected]

Prigovor poslati do 08.08.2022. godine do 09:00 h.

O Mjesovita srednja stru?na škola Tešanj