Javne konsultacije na nacrt Strateške platforme – Strategija razvoja Općine Tešanj 2023-2027

Zaključkom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-24-2-524-2/22 od 08.03.2022. godine usvojen je Izvještaj o ostvarenju plana Implementacije Strategije razvoja Općine Tešanj za 2021. godinu. Usvojenim izvještajem se previđa izrada strateškog dokumenta za period 2023-2027.  koji u odnosu na važeću Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2027. treba da uzme u obzir izmjenjene okolnosti i unaprijedi programski dio. Istovremno zakonske odredbe Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i odredbe Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH ( „Službene novine FBiH“, broj. 32/17 i 74/19) nameću obavezu usklađivanja važećeg strateškog dokumenta.

Rješenjem Općinskog načelnika broj: 08-24-1-1403/22 od 08.06.2022. godine imenovan je Općinski razvojni tim za izradu Strategije razvoja Općine Tešanj za period 2023-2027. godina. U prethodnom periodu prikupljani su relevantni podaci za potrebe prilagodbe strateške platforme. Na osnovu istih, izrađen je Nacrt strateške platforme. U cilju dobijanja što kvalitetnijeg strateškog dokumenta, neophodno je uključivanje svih zainteresovanih strana.

U skladu sa odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH ljubazno molimo sve građane, privrednike, udruženja, nevladine organizacije i sve druge zainteresovane strane sa područja Općine Tešanj da daju komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt strateške platforme kroz Obrazac za komentare i isti dostave na email adresu [email protected] najkasnije do 06.09.2021. godine. Obrazac za komentare možete preuzeti ovdje.

O Press Opcine