Posjeta Memorijalnom centru Srebrenica

Učenici devetih razreda iz devet osnovnih škola sa područja općine Tešanj posjetili su Memorijalni centar Srebrenica. Osim nastavnika, Srebrenicu su posjetili Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima. Učenike i delegaciju Općine Tešanj dočekali su direktor Memorijalnog centra, dr. Emir Suljagić, Predsjedavajući Upravnog odbora Centra, Ševket Hafizović, majke Srebrenice, te kustos Azir Osmanović. Prisutni su nakon obraćanja Općinskog načelnika i direktora Centra, položili cvijeće i proučili Fatihu žrtvama genocida u Srebrenici.

Tokom ove posjete, potpisan je Memorandum o sporazumijevanju i saradnji između Općine Tešanj i Memorijalnog centra Srebrenica. Između ostalog predviđenog memorandumom, Općina Tešanj će izdvojit sredstva iz svog budžeta kako bi pomogla rad Memorijalnog centra.

Sa ovog mjesta treba da ponesete ponos i svjesnost, nikako indiferentnost. Samo čovjek koji je svjestan i koji ima vlastiti identitet kojeg se ne stidi, bilo gdje u svijetu da živi, imat će priliku da uspije. Među ovim ljudima koji će vam objasniti šta se ovdje desilo, ima i onih koji su preživjeli genocid i koji su izgubili članove svojih porodica. Iskoristite danas dobro posjetu ovom mjestu i po vašem povratku razgovarajte sa svojim roditeljima, prijateljima o tome šta ste ovdje naučili, rekao je Općinski načelnik u svom obraćanju.

U govoru upućenom učenicima, direktor Memorijalnog centra naglasio je koliko je važno ne zaboraviti i još važnije smjelo pričati o onome što je učinjeno jednom narodu na ovim prostorima. Jer, kako je dodao, i u Drugom svjetskom ratu nad Bošnjacima Bosne i Hercegovine vršili su se zločini, ali se o tome nije smjelo govoriti javno te je zato važno shvatiti da je ova institucija, prva u historiji našeg naroda u kojoj se jasno govori i uči, te da je i ova posjeta, ovaj čas jedinstveno historijsko iskustvo. Zahvalio se na kraju roditeljima učenika koji su poslali svoju djecu kako bi ponijeli lekciju sa ovog mjesta o tome šta je genocid u suštini, koje su njegove posljedice te kako bi shvatili da imaju zadatak čuvanja ovog mjesta za budućnost.

Delegacija Općine Tešanj posjetila je postavke Memorijalnog centra – izložbe Koracima onih koji (ni)su prešli i Životi iza polja smrti koje na drugačiji, a opet sličan način govore o stradanju jednog naroda kroz svjedočenja preživjelih i predmete koji su pripadali onima koji nisu preživjeli genocid.

O Press Opcine