Asfaltiranje puteva na području općine Tešanj

Završeni su radovi na asfaltiranju puteva Agići-Baina-glava-Stara cesta u MZ Vukovo i MZ Rosulje, te na putevima Stara cesta i Bošnjaci u MZ Kalošević. Izvođač radova je firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je PROJEKT MENAGER AT&ŠE doo Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine