Izgradnja Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici

Općinski načelnik Suad Huskić i muftija zenički Prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević potpisali su Sporazum o realizaciji projekta Parterno uređenje oko Islamskog centra u okviru Projekta izgradnje Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici.

Radi se o projektu sa kojim je Općina Tešanj aplicirala i za koji je sa federalnog nivoa vlasti odobreno 109 000 KM.

Uređenje prostora oko Islamskog centra predstavlja završnu fazu u realizaciji ovog dugogodišnjeg i višemilionskog projekta koji je od interesa za sve lokalne zajednice Zeničko-dobojskog kantona.

O Press Opcine