Asfaltiranje puta u Cerovcu

Završeni su radovi na asfaltiranju puta Cerovac u MZ Jelah. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d  Doboj Jug. a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine i Vlade ZDK.

O Press Opcine