Poslovni objekat za potrebe MZ Orašje Planje

Realizacija projekta Poslovni objekat za potrebe MZ Orašje Planje je završena. Projekat je planiran i realizovan sa liste Kapitalnih projekata za 2022. godinu.

Izvođač radova je firma NEDJING doo Tešanj. Stručno-tehnički nadzor je vršio EN-PROJEKT doo Tešanj

O Press Opcine