Asfaltiranje puta u MZ Džemilić Planje

U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Žile – Smreče u MZ Džemilić Planje. Projekat finansiraju Općina Tešanj i mještani. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

O Press Opcine