Obavijest o izvođenju radova obnove šumskog prosjeka

Elektroprenos BIH Operativno područje Tuzla, dostavilo je obavijest da će se u periodu 15. oktobar – 15. decembar 2022. godine vršiti obnova ranije uspostavljenog šumskog prosjeka, na dalekovodima DV110 kV TS Maglaj-TS Tešanj, DV 110 kV TS Maglaj -TS Doboj 1 i DV 110 kV TS Doboj1-TS Teslić, a koji svojom trasom prolaze teritorijom općine Tešanj.

Predmetna sječa će se obavljati kako u privatnim tako i državnim šumama, izvođač radova je firma Brković SM d.o.o. Zavidovići.

O Press Opcine