Studijska posjeta “Smart City Expo World” kongresu

U sklopu projekta “Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”, organizovana je studijska posjeta na Smart City Expo World Congresu koji se održava u Barceloni.

Općina Tešanj je jedna od pet javnih lokalnih samouprava u BiH koja je dio ovog projekta.

U sklopu studijske posjete, voditelji projekta i kordinatori na lokalnim nivoima imaju priliku upoznati se sa novim znanjima, iskustvima, te također preuzeti nove pozitivne prakse i iste implementirati u cilju efikasnijeg razvitka digitalizacije na lokalitetima Bosni Hercegovine.

Projekt “Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH” se realizuje kroz razvojno partnerstvo sa kompanijama Lanaco d.o.o, DVC Solutions d.o.o. u okviru develoPPP. de programa koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju/saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ), u saradnji sa udruženjem Bit Alijansa.

O Press Opcine