Nagrade za najbolji likovni i literarni rad

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, danas su dodijeljene nagrade za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola sa područja općine Tešanj. Konkurs su proveli JU Muzej i JU Biblioteka pod poktoviteljstvom Općine Tešanj.

Za najbolji likovni rad (razredna nastava) nagrađeni su:

 1. Nađa Srkalović OŠ Huso Hodžić Tešanj
 2. Džanela Bašić OŠ Gazi Ferhad-beg Jablanica
 3. Muharem Kruško OŠ Džemal Bijedić Miljanovci

Likovni rad (predmetna nastava)

 1. Asja Rizvanović OŠ 1. mart Jelah i Ajna Mehinović OŠ Huso Hodžić Tešanj
 2. Amina Subašić OŠ Rešad Kadić Krndija
 3. Emina Mević OŠ Abdulvehab Ilhamija

Za najbolji literarni rad (razredna nastava) nagrađeni su:

 1. Amila Džafić OŠ Džemal Bijedić Miljanovci
 2. Adin Čaušević OŠ Huso Hodžić Tešanj
 3. Iman Klokić OŠ Huso Hodžić Tešanj

Literarni rad (predmetna nastava)

 1. Bakir Hrnjić OŠ Huso Hodžić Tešanj
 2. Emina Brkić OŠ Huso Hodžić Tešanj
 3. Anela Softić OŠ Gazi Ferhad-beg Jablanica

O Press Opcine