Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10.03. do 14.03.2023. godine, kojim se prognozira porast vodostaja usljed topljenja snijega i novih padavina, između ostalog, ističući područje donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne.

S obzirom na izdato obaviještenje upozoravamo stanovništvo u području rijeke Bosne, ali i njenih pritoka, na moguću pojavu povećanja vodostaja i mogućeg izlivanja iz korita.

U skladu sa navedenim, preporučuje se redovno praćenje vodostaja rijeka, te preduzimanje neophodnih mjera samozaštite od poplava u cilju spriječavanja ugrožavanja života i nastanka šteta. Također se preporučuje stanovnicima u neposrednoj blizini vodotoka da izbjegavaju prilaženje obalama u slučaju porasta vodostaja, zbog mogućih erozija usljed djelovanja vode.

Neophodno je blagovremeno zaštiti poljoprivrednu i drugu opremu i životinje, te prema procjeni blagovremeno je izmjestiti iz ugroženog područja.

Izbjegavati korištenje motornih vozila u zoni plavljene površine, sa ciljem spriječavanja blokiranja vozila i ugrožavanja života.

Zbog najavljenih padavina, upozoravamo vozače motornih vozila na pojavu vode na cesti, te da strogo vožnju prilagode uslovima na putu sa ciljem spriječavanja saobraćajnih nesreća i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Napominjemo da je česta popratna pojava obilnijih padavina pojava klizišta, pa se upozorenje odnosi i na ovu pojavu na cijelom području općine.

Služba civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim službama i institucijama pratiti hidrološko stanje na vodotocima u navedenom periodu i po potrebi preduzimati mjere u skladu sa stanjem na terenu.

O Press Opcine