Memorandum o unapređenju rodno odgovornog budžetiranja

Pomoćnik Općinskog načelnika Amel Karahmet, u ime Općine Tešanj sa još jedanaest predstavnika gradova i općina iz Bosne i Hercegovine u Sarajevu je potpisao memorandum o razumijevanju sa kancelarijom organizacije UN WOMEN u BiH s ciljem unapređenja rodno odgovornog budžetiranja i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Memorandume, u trajanju od dvije godine, potpisali su predstavnici gradova i općina Tešanj, Banja Luka, Bosanska Krupa, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Lukavac, Mostar, Prijedor, Prnjavor, Srbac, Travnik i Trebinje.

Time će ovih 12 gradova i općina raditi na provođenju konkretnih mjera kako bi unaprijedile kreiranje, provođenje i praćenje budžeta koji jednako odgovaraju potrebama žena i muškaraca.

Upravo na lokalnom nivou budžeti imaju mogućnost da adresiraju različite potrebe žena i muškaraca na pravi način. Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou pomaže da se resursi rasporede tamo gdje su potrebni kako bi ojačali žene i unaprijedili rodnu ravnopravnost, rekao je predstavnik organizacije UN WOMEN David Saunders.

Memorandumi su potpisani u okviru regionalnog projekta Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Balkanu, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, a realizuje organizacija UN WOMEN.

O Press Opcine