Saziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

24. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 25.04.2023. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2023. godini,
 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u Jelahu,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija, postupku izbora i imenovanja na upražnjene pozicije u regulirane organe Općine Tešanj,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022.godinu,
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2023.godine,
 8. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika UO JZU Opća bolnica Tešanj,
 10. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 23. sjednici OV

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 29.04.2023.godine u 21,00 h i 30.04.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine