Informacija o provođenju mjera odbrane od poplava

Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalni hidrometeorološki zavod izdali su obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 30.05. do 02.06.2023. godine, kojim se prognozira porast vodostaja usljed novih pljuskovitih padavina, lokalno jakog inteziteta i mogućih bujičnih poplava, kojim je obuhvaćeno i područje općine Tešanj. U skladu sa tim, Služba civilne zaštite je 30.05.2023. godine izdala upozorenje kojim je pozvala sva pravna i fizička lica, mjesne zajednice i stanovništvo na preduzimanje neophodnih preventivnih mjera zaštite od poplava. Pored toga, Općina Tešanj je stavila u pripravno stanje redovne snage za slučaj potrebnog odgovora usljed poplava.

U utorak, u poslijepodnevnim satima (nešto iza 16:00 sati), obilnije padavine su zahvatile područje općine Tešanj, te je došlo je do značajnijeg povećanja vodostaja na svim vodotocima. Odmah su preduzete mjere redovnog praćenja vodostaja, te obilaska terena na cijelom prostoru općine. Vrhunac rasta vodostaja na vodotocima zabilježen je oko 21:00, kada je zabilježen i najveći vodostaj na rijeci Usori na mjernoj stanici u Kaloševiću, koji je iznosio 277 cm. Smanjenjem inteziteta padavina tokom noći došlo je do smanjenja vodostaja svih vodotoka, te je u 07:00 sati vodostaj Usore u Kaloševiću iznosio 168 cm i imali su tendenciju daljeg opadanja. Tokom noći nisu zabilježene intervencije ekipa usljed izlivanja vodotoka. Za 24 sata palo je 39 l/m2 kiše.

Zbog promjenjive vremenske situacije i mogućih novih padavina i dalje su na snazi sve preporuke Službe civilne zaštite, te se i ovom prilikom poziva stanovništva na preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava u skladu sa izdatim preporukama. Ovo se posebno odnosi na stanovništvo u neposrednoj blizini obala vodotoka, te je potrebno da svi vlasnici izvrše uklanjanje materijalnih dobara od obala (bale i stogovi sijena, drva, poljoprivrednu i drugu mehanizaciju, gume, granje i sl.)

Posebno podsjećamo upravitelje vodovoda na području općine Tešanj da redovno prate stanje vodovoda i ispravnosti vode u istim, te da provode potrebne mjere kontrole i nadzora, te obaviještavanja korisnika o stanju ispravnosti vode za piće.

Zbog najavljenih padavina, upozoravamo vozače motornih vozila na pojavu vode, pijeska i mulja na cesti, te da strogo vožnju prilagode uslovima na putu sa ciljem spriječavanja saobraćajnih nesreća i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju. Izbjegavati korištenje motornih vozila u zoni plavljene površine, sa ciljem spriječavanja blokiranja vozila i ugrožavanja života. Izvršiti blagovremeno izmještanje vozila iz zone mogućeg plavljenja.

Napominjemo da je česta popratna pojava obilnijih padavina pojava klizišta, pa se upozorenje odnosi i na ovu pojavu na cijelom području općine.

Služba civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim službama i institucijama pratiti hidrološko stanje na vodotocima u navedenom periodu i po potrebi preduzimati mjere u skladu sa stanjem na terenu.

O Press Opcine