Predstavljen projekat Elektronske građevinske dozvole

Američka vlada putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) predstavila je projekat koji će omogućiti izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u Federaciji BiH. USAID je u saradnji sa opštinom Tešanj i opštinom Centar Sarajevo predstavio je projekat izdavanja elektronkih građevinskih dozvola te su predstavili sve benefite i koristi koje će dobiti kako građani, tako i institucije koje takve dozvole izdaju.

Courtney Chubb, direktorica misije za USAID u Bosni i Hercegovini, poručila je da je u pitanju proces izdavanja elektronskih dozvola za građenje i radi se o procesu kojim će se transformisati vrlo komplikovan proces koji zahtijeva jako puno vremena i za građane koji traže te dozvole i za institucije koje te dozvole izdaju u jedan puno jednostavniji revolucionarni proces koji će, što je najvažnije, biti jako transparentan. Pomoći će da se izbjegne sva ona korupcija koja je neminovno pratila sve ove procese. Mišljenja je da kada se sve to sabere, ovo je dobitna kombinacija za sve.

“Počinjemo sa dvije partnerske opštine. Radi se o Općini Tešanj i Opštini Novo Sarajevo. Radi se o općinama čiji su načelnici odlučili svoje građane prvi povesti u digitalnu budućnost i koji će svojim građanima prvi ponuditi potpuno transparentan proces kakav će, nadam se, imati svi u budućnosti. Međutim, da bi sve ovo postalo stvarnost, moramo čekati da i zakonodavci urade svoj dio posla. Konkretno se radi o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Federacije BiH. Nakon toga se nadam da će ovaj proces krenuti punom parom”, rekla je.

Ona je poručila da proces izdavanja elektronskih građevinskih dozvola je samo jedan dio onoga čime se bavi projekt e-uprave. Nadam se da će i proces izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, kao i svi ostali procesi kojima se bavi projekt pomoći građanima BiH da sve što pokušaju obaviti obave na najefikasiji način transparentno i bez ikakve korupcije. Smatramo da se radi o revolucionarnom koraku za BiH”, kazala je.

Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić je rekao da ga posebno raduje što Općina Tešanj zajedno za Opštinom Centar Sarajevo lider i predvodnik procesa koji će prolaziti sve opštine i institucije u BiH u procesu izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Posbeno se zahvalio USAID-u koji je bio ozbiljna podrška u ovom procesu naročito u dijelu izmjena propisa i razvoju softvera.

“U dosadašnjoj realizaciji projekta urađene su ključne faze u razvoju elektronske građevinske dozvole i nadam se da će građani uskoro moći vidjeti rezultate ovog procesa. Smatram da će ovakav pristup razvoju uprave, dakle njena digitalizacija, podići efikasnost Općine Tešanj i svih općina u BiH, da će smanjiti i prevenirati korupciju, naročito u ovom sektoru, i da ćemo ubrzati proces što će doprinijeti i razvoju ekonomije. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u razvoju i realizaciji ovog projekta”, rekao je.

Načelnik opštine Centar Sarajevo Sđan Madnić je poručio da je za njega privilegija biti danas ovdje, posebno u društvu načelnika Općine Tešanj, jedne od najrazvijenijih opština u BiH.
“Ako smo bar blizu Općine Tešanj, onda je ovo sigurno znak da međunarodna zajednica prepoznaje uspješne opštine. Ovo je još jedan dokaz da lokalni nivo vlasti, bez obzira na sve probleme, najefikasniji i čuli smo u uvodu da će sve ovo što smo uradili i što ćemo uraditi dobiti na važnosti kada viši nivoi vlasti usvoje neophodne izmjene zakonskih regulativa”, rekao je.

Kazao je da je trenutna situacija, kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, noćna mora i za investitore i za one koji rade u administraciji zato što je zakonska regulativa takva.

“Mi smo u opštini Centar napravili određene važne iskorake, jedni smo od prvih opština koje su uvele javne rasprave koje su potpuno transparentne. Danas investitori u opštini Centar ne moraju pokušavati bilo koga na bilo koji način privoljeti da im ubrza neke procese, ali moraju doći i suočiti se s građanima, moraju iznijeti svoju argumentaciju zašto misle da bi trebalo određeni regulacioni plan promijeniti, koje su to koristi i benefiti za lokalnu zajednicu kada je u pitanju neka izgradnja ili investicija u istu. U tome smo već odmakli, otvara se javni dijalog. Još uvijek su građani skeptični i misle da se nešto dešava mimo njih. Mi uporno pokušavamo ubijediti i pokazati da su oni važan faktor kada su u pitanju donošenje tih odluka. A kada jednom neki regulacioni plan usvojimo, onda kreće komplikovana procedura. Ako je ono bilo noćna mora, trenutno vidimo naš san i vrlo smo blizu toga”, rekao je.

Mandić je pojasnio da sa uvođenjem elektronskih građevinskih dozvola proces će se u mnogome olakšati i ubrzati.
“Ne mora nijedan investitor tražiti sastanak s načelnikom, već će moći popuniti zahtjeve i da ih dobije elektronski potpisane. Što se nas tiče, mi smo spremni. Pozivam i kantonalnu i federalnu vlast da što prije uradi svoj dio posla. Svi znamo da od privatnog sektora živi i javni sektor. Jedva čekamo da izdamo prvu elektronsku građevinsku dozvolu”, kazao je.

Tekst preuzet sa Klix.ba

O Press Opcine